สาเหตุ สายตาผู้สูงอายุ

ตาคนปกติจะมองดูวัตถุไกลๆ ได้สบายๆ แต่ถ้าต้องดูวัตถุที่อยู่ใกล้ กล้ามเนื้อปรับสายตาจะหดตัว เพื่อปรับให้แก้วตามีความโค้งและหนาตัวมากขึ้น (accommo Dation) ทำให้แสงหักเหตกที่จอตาพอดี แต่ในผู้สูงอายุเนื่องจากความเสื่อมตามอายุ ทำให้เลนส์ตาขาดความยึดหยุ่นจึงทำให้ความสามารถในการปรับสายตาดังกล่าวลดน้อยลง จึงมีความลำบากในการมองดูวัตถุที่อยู่ใกล้

[Total: 0 Average: 0]