สายตาผิดปกติ

สายตาผิดปกติ คือ ภาวะในคนบางคนจุดรวมแสงอาจตกอยู่หน้าหรือหลังจอตา ทำให้มองเห็นภาพมัวๆ ไม่ชัดเจน คล้ายภาพถ่ายที่โฟกัสไม่ชัด ที่พบบ่อยมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดได้แก่

ทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในคนทั่วไปมักมีอาการตั้งแต่วัยเด็ก และอาจมีผลกระทบต่อการเรียนเด็กทุกคนควรได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา (Snellen chart) ถ้าพบว่ามีสายตาผิดปกติควรตัดแว่นใส่

ปกติ คนเราสามารถมองเห็นภาพวัตถุต่างๆ โดย แสงจากวัตถุเดินทางผ่านกระจกตา (ตาดำ) และแก้วตา (เลนส์ตา) แล้วแสงจะหักเหมารวมเป็นจุดรวมแสง (โฟกัส) บนจอตา (เรตินา) ซึ่งเป็นเซลล์ประสาท ส่งสัญญาณไปที่สมอง แล้วสมองก็จะแปลผลออกมาเป็นภาพวัตถุต่าง ๆ

กระจกตาและแก้วตามีหน้าที่คอยปรับการหักเหของแสงให้เกิดเป็นจุดรวมแสงคล้ายการปรับโฟกัสของ เลนส์ถ่ายรูปถ้าจุดรวมแสงตกลงบนจอตาพอดี ก็จะทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน

[Total: 0 Average: 0]