อาการ ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง คือ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ตา เช่น ถูกต่อย ถูกตี ถูก หนังสติ๊กยิง รถชน ถูกยิง ถูกแทง เป็นต้น ถ้าไม่รุนแรง อาจมีเพียงรอยฟกซ้ำที่ขอบตา หรือมีเลือดออกใต้ตาขาว ซึ่งมักจะไม่มีอาการปวดตา หรือตามัวแต่อย่างใด

แต่ถ้าได้รับบาเจ็บรุนแรง อาจทำให้เกิดอาการ ตามืดมัวลงฉับพลันหรือปวดรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจาก มีเลือดออกในช่องลูกตาหน้า (anterior chamber) เลือดออกในน้ำวุ้นลูกตา (vitreous hemorrhage) เลือดออกในจอตา จอตาหรือม่านตาฉีกขาด แก้วตาเคลื่อน แผลกระจกตา เป็นต้น

ถ้ากระจกตาหรือตาขาวทะลุ จะมีของเหลวไหล ออกจากลูกตา ถ้าเป็นมากอาจมีเนื้อเยื่อภายในลูกตาออก มาจุกที่แผลพวกนี้มักเกิดจากถูกมีดหรือของมีคมแทง หรือเกิดจากแรงระเบิดจากถังแก๊ส หรือขวดน้ำอัดลม

ถ้าได้รับการกระทบกระเทือนที่ตาอย่างรุนแรงอาจ ทำให้เป็นต้อกระจก หรือต้อหินตามมาได้

[Total: 0 Average: 0]