อาการ โรครูรั่วผนังกั้นหัวใจห้องบน

ASD อาจทำให้เกิดอาการเช่น

  • หัวใจเต้นผิดปกติ
  • หายใจถี่และความเหนื่อยล้า

ผู้ป่วยจำนวนมากที่มี ASD มีอาการที่เห็นได้ชัดไม่กี่ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถไปตรวจไม่พบจนถึงวัยผู้ใหญ่

ถ้าเป็น small ASD จะไม่มีอาการ มักวินิจฉัยได้ด้วยความบังเอิญจากการตรวจพบเสียงหัวใจ ผิดปกติ กรณีที่เป็น large ASD ในช่วงวัยเด็กเล็กมักไม่มีอาการ จนเมื่ออายุ 3-5 ปี จึงจะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าเด็กทั่วไปเมื่อเล่นหรือออกกำลังกาย

การตรวจร่างกาย ใน small ASD ฟังเสียงหัวใจได้ widely fixed spilt S2 และ systolic ejection murmur grade 1-2/6 ที่ LUSB ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดจาก relative pulmonic stenosis (PS) แต่ถ้า ASD มีขนาดใหญ่จะตรวจพบ RV heave ร่วมด้วย และมักจะได้ยิน diastolic rumbling murmur grade 1-2/6 ที่ LLSB เนื่องจากมี relative tricuspid stenosis (TS)

[Total: 0 Average: 0]