logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอากา​​ร เจ็บหน้าอก

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / เจ็บหน้าอก / สาเหตุทั่วไปของอากา​​ร เจ็บหน้าอก

อาการเจ็บหน้าอกอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การยกของหนัก การยกน้ำหนัก การบาดเจ็บที่หน้าอก หรือการกลืนอาหารชิ้นใหญ่

[Total: 0 Average: 0]