สาเหตุทั่วไปของอากา​​ร เจ็บหน้าอก

อาการเจ็บหน้าอกอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การยกของหนัก การยกน้ำหนัก การบาดเจ็บที่หน้าอก หรือการกลืนอาหารชิ้นใหญ่

[Total: 0 Average: 0]