อาการ ภาวะอกรวน

การประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น

  • ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง และหายใจลำบาก หายใจเร็วขึ้น
  • ลักษณะการหายใจเร็วและตื้น มีภาวะขาดออกซิเจนโดยวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้ต่ำ หรือพบว่ามีอาการเขียว
  • ตรวจพบจุดกดเจ็บ และผู้ตรวจประเมินสามารถคลำได้กระดูกกรอบแกรบบริเวณที่หัก
[Total: 0 Average: 0]