logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ภาวะอกรวน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / ภาวะอกรวน / อาการ ภาวะอกรวน

การประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น

  • ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง และหายใจลำบาก หายใจเร็วขึ้น
  • ลักษณะการหายใจเร็วและตื้น มีภาวะขาดออกซิเจนโดยวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้ต่ำ หรือพบว่ามีอาการเขียว
  • ตรวจพบจุดกดเจ็บ และผู้ตรวจประเมินสามารถคลำได้กระดูกกรอบแกรบบริเวณที่หัก
[Total: 0 Average: 0]