สาเหตุ โรคลมจากความร้อน

                 1. เกิดจากการเผชิญกับอากาศร้อน เช่น การเกิด คลื่นอากาศร้อนมากกว่า 39.2ซ.(102.5ฟ.) ติดต่อกัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปอาจทำให้เกิดโรคลมจากความร้อนในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอจากภาวการณ์เจ็บป่วย ซึ่งอยู่ในห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ หรือถ่ายเทอากาศไม่ดี (เมื่อปี พ.ศ.2546 คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นไปประเทศฝรั่งเศสทำให้มีผู้ที่ตายจากโรคนี้ถึง 14,800 คน)

                ในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ปิดประตูหน้าต่างอยู่กลางแดดเปรี้ยง ก็อาจได้รับ อันตรายจากความร้อนร่วมกับภาวะขาดอากาศหายใจ

                2. เกิดจากการออกกำลังกายหรือทำงานใช้แรงกาย อย่างหนักท่ามกลางอากาศร้อนและชื้นหรือในห้องที่ร้อน และปิดมิดชิดมักพบในนักกีฬา นักวิ่งไกล คนงาน ทหาร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อายุไม่มาก ร่างกายจะสร้างความ ร้อนมากเกินกว่าที่สามารถกำจัดออกไปได้

                เหล่านี้เป็นเหตุให้ร่างกายไม่สามารถจำกัดความร้อน ทำให้มีอุณหภูมิแกน (core temperature) โดยการวัดทางทวารหนัก) ขึ้นสูงมากกว่า 41ซ. (106ฟ.) ความร้อนจะทำให้อวัยวะต่างๆ ถูกทำลายจนทำหน้าที่ผิดปกติไป และเกิดปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกาย ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรง

[Total: 0 Average: 0]