การรักษา โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

ควรส่งโรงพยาบาลใน 24 ชั่วโมง มักวินิจฉัยโดยการเจาะเลือดตรวจดูระดับเอนไซม์ จี -6-พีดี และให้การรักษาตามอาการ

  • ถ้าซีดมากอาจต้องให้เลือด
  • ถ้าพบมีโรคอื่นๆ (เช่น มาลาเรีย ไทฟอยด์) ร่วมด้วย ก็ให้การรักษาพร้อมกันไปด้วย แต่ต้องระวังยาที่อาจทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น
  • ผู้ป่วยต้องดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อป้องกันมิให้ไตวาย
[Total: 0 Average: 0]