logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ภาวะตัวเย็นเกิน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / ภาวะตัวเย็นเกิน / สาเหตุ ภาวะตัวเย็นเกิน

1. เกิดจากการสัมผัสกับความหนาวเย็น เช่น อากาศหนาว หรือแช่อยู่ในน้ำเย็นจัด มักพบในคนอายุ ไม่มากที่ร่างกายแข็งแรงเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่

                   2. เกิดจากร่างกายสูญเสียกลไกปรับอุณหภูมิทำให้ไม่สามารถสร้างและเก็บความร้อนในร่างกายได้ มักพบในผู้สูงอายุ (มากกว่า65 ปี) ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง อยู่ก่อน (เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองหรือ อัมพาต โรคสมองเสื่อมหรือปัญญาอ่อน พาร์กินสันเบาหวานที่มีภาวะประสาทเสื่อม ภาวะขาดไทรอยด์ ภาวะขาดอาหาร เป็นต้น) ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด หรือ กินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท บุคคลกลุ่มนี้ เมื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นพอประมาณ (ไม่ถึงกับหนาวมาก) อุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงถึงขั้นเป็นอันตรายได้

อาการ

                ระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการสั่น พูดอ้อแอ้ เดินเซ งุ่มง่าม อ่อนเพลีย ง่วงซึม หงุดหงิด สับสน ความสามารถในการคิดและตัดสินใจด้อยลง (ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวว่ากำลังได้รับอันตราย) และหยุดหายใจ

[Total: 0 Average: 0]