การรักษา โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก

1.เมื่อแน่ใจว่าผู้ป่วยไม่ได้ซีดจากสาเหตุที่ร้ายแรงให้รักษาด้วยยาบำรุงโลหิต เช่น เฟอร์รัสซัลเฟต หรือเฟอร์รัสฟูมาเรต ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลา 1- 2 สัปดาห์ พอเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วยจะกินข้าวได้ดีขึ้น (เบื่ออาหารน้อยลง) หน้าตามีเลือดฝาดดีขึ้น (ซีดน้อยลง) และมีเรี่ยวแรงมากขึ้น ควรให้ยาต่ออีก 1- 2 เดือน จนระดับเฮโมโกลบิลขึ้นสู่ปกติ  หรือหายจากภาวะโลหิตจาง หลังจากนั้นควนกินยานี้วันละ1 – 2 เม็ด ต่อไปอีก 3 – 6 เดือน เพื่อสะสมธาตุเหล็กในร่างกายให้เพียงพอ

                ถ้ามีสาเหตุชัดเจน ให้รักษาสาเหตุที่เป็นร่วมไปด้วย เช่น รักษาโรคแผลเพ็ปติก ริดสีดวงทวาร หรือโรคพยาธิปากขอ

                2.อาการซีดไม่ดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ หรือสงสัยว่ามีสาเหตุที่ร้ายแรง ควนแนะนำไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ (ตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอกซเรย์ เป็นต้น) และให้การรักษาตามสาเหตุ

[Total: 0 Average: 0]