อาการ หัวใจขาดเลือด

 หลอดเลือดหัวใจตีบยังไม่มากเท่าไรจะไม่มีอาการ แต่เมื่อใดที่ หลอดเลือดตีบมากแล้วจะมีอาการ 

[Total: 0 Average: 0]