อาการ โรคไลม์

จะแสดงใน 1-4 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ อาการเริ่มต้นได้แก่

[Total: 0 Average: 0]