อาการ ภาวะซีด

อาการซีดอาจสามารถดูได้คร่าวๆ ด้วยตาเปล่า หรือคนที่มีอาการซีดเอง อาจจะรับรู้ได้ถึงความผิดปกติในร่างกายตนเอง เช่น

  • รู้สึกเหนื่อย หรือเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติ จากเดิมที่อาจจะไม่เคยเหนื่อยง่ายอย่างนี้มาก่อน เหตุผลเป็นเพราะการนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายโดยเม็ดเลือดแดงลดลง
  • อาจมีคนทักว่า ดูซีด หรือเหลือง มากกว่าเดิม อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่บอกได้คร่าว ๆ แต่ยังไม่ใช่เกณฑ์ที่เชื่อถือได้
  • ใจสั่น เนื่องมาจากหัวใจต้องทำงานชดเชยกับปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายที่ลดลง ด้วยการบีบตัวไล่เลือดไปให้บ่อยขึ้น โดยทั่วไป อาการซีดที่เรื้อรังจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ (โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอยู่เดิม)
  • หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ เนื่องจากต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายเพิ่มขึ้น จากการที่เม็ดเลือดแดงนำพาออกซิเจนไปได้ลดลง
  • เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เนื่องจากออกซิเจนถูกนำพาไปสู่เซลล์โดยฮีโมโกลบินได้ลดลง
  • อาการซีดอย่างเฉียบพลัน โดยมากมักจะเกิดจากการเสียเลือดอย่างเฉียบพลัน (acute blood loss) เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ที่ไมได้เลือดทดแทนทันเวลา ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติอย่างรวดเร็ว เช่น ใจสั่น ความดันเลือดตก โคม่า และเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่นาน
  • อาการซีดเรื้อรัง โดยมากจะเกิดจากการเสียเลือดปริมาณน้อย ๆ เป็นระยะเวลานาน เช่น การมีพยาธิในร่างกาย ภาวะซีดจากภาวะทุพโภชนาการ ผู้ป่วยมักจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป อาการวิงเวียนศีรษะ ใจสั่น หน้ามืด อาจจะไม่พบบ่อย (เพราะร่างกายค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับการลดลงของฮีโมโกลบิน) หรือไม่พบ ณ เวลาปกติ แต่อาการอาจมีมากขึ้นเมื่อออกแรง หรือตื่นเต้น
[Total: 0 Average: 0]