logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ความดันตกในท่ายื่น

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / ความดันตกในท่ายื่น / อาการ ความดันตกในท่ายื่น

มีอาการหน้ามืด วิงเวียน จะเป็นลมขณะที่ลุกขึ้น นั่งหรือยืนทุกครั้ง อาจรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า ตาลายร่วมด้วย สักครู่หนึ่งก็หายเป็นปกติ ในรายที่เป็นมาก ๆ อาจมีอาการหมดสติ หรือชัก ร่วมด้วย เมื่อล้มตัวลงนอนก็จะหายได้เอง

[Total: 0 Average: 0]