logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / โรคลิ้นหัวใจไตคัสปิดตีบ / อาการ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ

ลิ้นไตคัสปิดตีบหรือรั่ว  จะมีอาการ

  • อ่อนเพลีย 
  • เหนื่อยหอบง่าย 

จากการที่หัวใจทำงานหนักเพื่อบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงร่างกาย  

มีอาการบวมตามร่างกายเป็นส่วนใหญ่ 

  • เส้นเลือดดำที่คอโป่ง 
  • ตับโต 
  • มีน้ำในช่องท้อง
[Total: 0 Average: 0]