logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ไอ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินระบบหายใจ  / ไอ / สาเหตุทั่วไปของอาการ ไอ

การไออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การกำจัดสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจตามปกติ สารระคายเคือง เช่น ควันและแก๊ส การเสพยาสูบ หรือการกลืนอาหารและของเหลวอย่างไม่ถูกต้อง

[Total: 0 Average: 0]