สาเหตุทั่วไปของอาการ ไอ

การไออาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การกำจัดสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจตามปกติ สารระคายเคือง เช่น ควันและแก๊ส การเสพยาสูบ หรือการกลืนอาหารและของเหลวอย่างไม่ถูกต้อง

[Total: 0 Average: 0]