เลือดกำเดา

เลือดกำเดา (เลือดออกจากจมูก) เกิดจากหลอดเลือดฝอยที่บริเวณเยื่อจมูกมีการแตกทำลาย ทำให้มีเลือดไหลออกทางจมูกส่วนมากมักเกิดขึ้นฉับพลัน และมักออกเพียงข้างเดียว บางรายอาจออกทั้ง 2 ข้าง บางรายอาจมีอาการเป็นๆ หายๆ บ่อยพบได้บ่อยในคนทุกวัย ส่วนมากจะไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เอง

อาการเลือดกำเดา

มีเลือดสด ๆไหลออกทางรูจมูก

การรักษาเลือดกำเดา

  1. ให้การปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นหรือก้มหน้าลงมากๆ ใช้นิ้วมือบีบ (กด) ปีกจมูกทั้ง 2 ข้างให้แน่นเป็นเวลา 5 – 10 นาที บอกให้ผู้ป่วยหายใจทางปากแทน ส่วนมากมักจะได้ผลโดยวิธีดังกล่าว ถ้าไม่ได้ผลให้ทำซ้ำอีกครั้งนาน 10 นาที ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดชิ้นเล็ก ๆ ชุบอะดรีนาลิน ขนาด 1:1,000 ให้ชุ่มสอดเข้าในรูจมูกข้างที่มีเลือดออก ยัดให้แน่น ยานี้จะช่วยให้หลอดเลือดฝอยตีบลงและเลือดหยุดได้ ควรยัดผ้าก๊อซไว้นาน 2-3 ชั่วโมง เมื่อแน่ใจว่าเลือดหยุดดีแล้วจึงค่อยๆ ดึงออก
  2. ควรหาสาเหตุ เช่น ตรวจวัดไข้ ความดันโลหิต คลำตับม้ามดูรอยจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น ถ้าพบสาเหตุที่แน่ชัดให้ทำการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุด้วย เช่น ถ้าพบว่าความดันโลหิตสูง ก็ให้การรักษาแบบความดันโลหิตสูง ถ้าเกิดจากไข้หวัดใหญ่ เยื่อจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบก็ให้การรักษาตามสาเหตุที่พบถ้าพบว่า ตับม้ามโต หรือมีเลือดออกตามที่อื่น ๆ ร่วมด้ว ซึ่งชวนให้คิดว่าเป็นโรคทางเลือด ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อตรวจเลือดและอื่น ๆ เพิ่มเติม
  3. ถ้าเลือดออกไม่หยุด หรือเป็นเรื้อรัง ซึ่งชวนให้สงสัยว่ามีสาเหตุที่ร้ายแรง (เช่น มะเร็งจมูกหรือโพรง หลังจมูก) ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัดในรายที่เลือดออกไม่หยุด อาจต้องรักษาโดยการจี้ด้วยไฟฟ้า (electrocautery)

การป้องกันเลือดกำเดา

ให้การปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยเงยหน้าขึ้นหรือก้มหน้าลงมากๆ ใช้นิ้วมือบีบ (กด) ปีกจมูกทั้ง 2 ข้างให้แน่นเป็นเวลา 5 – 10 นาที  บอกให้ผู้ป่วยหายใจทางปากแทน

ส่วนมากมักจะได้ผลโดยวิธีดังกล่าว  ถ้าไม่ได้ผลให้ทำซ้ำอีกครั้งนาน 10 นาที

[Total: 1 Average: 4]