สาเหตุ คางทูม

เกิดจากเชื้อคางทูม ซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่ม paraMyxovirus เชื้อจะอยู่ในน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยไอหรือจามรด หรือโดยการสัมผัสถูกมือ สิ่งของเครื่องใช้ (เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ชาม เป็นต้น หรือสิ่งแวดล้อมที่แปดเปื้อนแบบเดียวกัลป์ไข้หวัด เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและปาก แล้วแบ่งตัวในเซลล์ เยื่อบุของทางเดินหายใจส่วนต้น หลังจากนั้นเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือด แพร่กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆโดยเฉพาะต่อมน้ำลายข้างหู

ระยะฟักตัว 2-4  สัปดาห์ (เฉลี่ย 16-18 วัน)

[Total: 0 Average: 0]