สาเหตุทั่วไปของอาการ คัดจมูก

การคัดจมูกอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น ลักษณะที่แตกต่างกันทางกายภาพ การมีบางสิ่งติดอยู่ในจมูก หรือน้ำมูกที่แห้ง

[Total: 0 Average: 0]