การรักษา ปอดทะลุ

  1. หากสงสัยให้รีบส่งโรงพยาบาล  มักจะวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์ปอด  และใช้เข็มต่อกับกระบอกฉีดยาเจาะที่ช่องใต้ซี่โครงซี่ที่  2 (โดยฉีดยาชาก่อน) ถ้าพบมีลมดันเข้าไปในกระบอกฉีดยา แสดงว่ามีลมในโพรงเยื่อหุ้มปอดจริง ก็จะทำการเจาะระบายลมออกหากพบมีสาเหตุชัดเจน
    ก็จะให้การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมด้วย
  2. ในรายที่มีอาการหอบมาก และพบว่าท่อลมถูกดันให้เบี้ยวไปด้านตรงข้าม แต่ไม่สามารถส่งโรงพยาบาได้ ให้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยใช้เข็มต่อเข้ากับสายน้ำเกลือให้แน่น ปล่อยปลายสายน้ำเกลืออีกปลายหนึ่งจุ่มไว้ในขวดหรืออ่างใส่น้ำ มีระดับสูง 15 - 20 ซม.แล้วแทงเข็มเข้าที่ช่องใต้ซี่โครงที่ 2 พอให้ทะลุผนัง หน้าอกจะพบมีฟองอากาศผุดให้เห็น แล้วให้รีบนำส่งโรงพยาบาล คอยระวัง อย่าให้ปลายสายน้ำเกลือโผล่พันระดับน้ำเป็นอันขาด  เมื่อเห็นว่าฟองอากาศออกน้อย และอาการดีขึ้นแล้วเอาเข็มออกได้
[Total: 0 Average: 0]