logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

  1. ถ้าเจ็บแปลบเพียงชั่วไม่กี่วินาทีเป็นครั้งคราวไม่มีอาการไข้และหายใจเป็นปกติ ให้ยาด้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ ถ้าไอมากและทำให้เจ็บหน้าอก ให้กินยาระงับการไอ ทุก 8 ชั่วโมงถ้าไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ควรส่งเอกซเรย์และตรวจพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ 
  2. ถ้าเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงช็อก มีไข้สูง ไอเป็นเลือด น้ำหนักลด หายใจหอบเหนื่อยหรือแน่นอึดอัด ใช้เครื่องฟังตรวจปอดมีเสียงกรอบแกรบ หรือเสียวหายใจค่อย ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อตรวจหาสาเหตุ (เช่น เอกซเรย์ปอด)ให้แน่ชัด และในการรักษาไปตามสาเหตุที่พบ 
[Total: 0 Average: 0]