สาเหตุ น้ำท่วมปอด

ส่วนใหญ่มักเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว

  • เนื่องจากไม่สามารถปั๊มเลือดที่รับมาจากหัวใจห้องขวาออกไปได้ ทำให้มีปริมาณเลือดในหัวใจห้องขวาเพิ่มขึ้นเรื่อย จนกระทั่งล้นไปท่วมปอดนั่นเอง
  • นอกจากนี้ภาวะน้ำท่วมปอดยังสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคปอดบวม ปอดอักเสบ การสัมผัสกับสามารถผิดบางอย่าง การบาดเจ็บที่ การออกกำลังกายมากเกินไป การอยู่ในพื้นที่มีระดับความสูงมาก
[Total: 17 Average: 5]