สาเหตุทั่วไปของอาการ น้ำมูกไหล

การมีน้ำมูกอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การสัมผัสอากาศเย็น อุณหภูมิที่ร้อน หรือการออกกำลังกาย

[Total: 0 Average: 0]