การรักษา ทอนซิลอักเสบ

1.  แนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อน  ดื่มน้ำมาก ๆ  และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้สูง  ควรให้ผู้ป่วยกินอาหารอ่อน  เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก  น้ำชุบ  นม  น้ำหวาน  ควรกลั้วคอด้วยน้ำเกลือ (ผสมเกลือป่นประมาณ 1 ช้อนชา หรือ 5 มล. ในน้ำอุ่น1 แก้ว) วันละ  2- 3 ครั้ง  ถ้าเจ็บคอมากให้ดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็น ๆ  หรืออมก้อนน้ำแข็ง
2. ในรายที่เกิดจากไวรัส (ซึ่งจะมีอาการคอหอยและทอนซิลแดงไม่มาก  และมักมีอาหารน้ำมูกใส ไอ  ตา แดง  เสียงแหบ  หรือท้องเดินร่วมด้วย) ให้การรักษาตามอาการ  เช่น  ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล  ยาแก้ไอ โดยไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ  ก็มักจะหายได้เองภาย ใน 1 - 2  สัปดาห์
3. ในรายที่มั่นใจว่าเกิดจากบีตาฮีโมไลติกสเตรปโตค็อกคัสกลุ่มเอ (ซึ่งจะมีอาการไข้สูงร่วมกับทอนซิล  บวมแดงจัด  และมีแผ่นหรือจุดหนอง  มีต่อม
น้ำเหลืองที่บริเวณใต้ขากรรไกรหรือข้างคอด้านหน้า และไม่มี อาการน้ำมูกไหล  ไอ  ตาแดง)  นอกจากให้การรักษาตาม  อาการแล้ว  ควรให้ยาปฏิชีวนะ  ได้แก่  เพนิซิลลินวี  หรืออะม็อกซีชิลลิน  ถ้าแพ้ยานี้ให้ใช้อีริโทรไมซิน  แทนให้ยาสัก 3 วันดูก่อน  ถ้าดีขึ้นควรให้ต่อจนครบ 10 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดไข้รูมาติก  หรือหน่วย  ไตอักเสบแทรกซ้อน
             ถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน 3 วัน  กินยาไม่ได้  หรือ สงสัยมีโรคแทรกซ้อนรุนแรง หรือเป็น ๆ หาย ๆ  บ่อย ๆ  ให้แนะนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล อาจต้องตรวจเลือด เพาะเชื้อ  เอกซเรย์  เป็นต้น  แล้วให้การรักษาตามสาเหตุหรือ ภาวะที่พบ  เช่น

  • ถ้าผู้ป่วยมีอาการอาเจียน  กินยาไม่ได้  หรือไม่มั่นใจว่าจะกินยาได้ครบ 10 วัน  และไม่มีประวัติการแพ้ยาเพนิซิลลิน แพทย์อาจฉีดเบนซาทีนเพนิซิลลิน (henzathine  penicillin) ขนาด  600,000 ยูนิต  สำหรับ  ผู้ที่มีน้ำหนัก  น้อยกว่า 27 กก. หรือ 1,200,000  ยูนิต  สำหรับ  ผู้ที่มีน้ำหนัก มากกว่า  27 กก. โดยฉีดเข้ากล้ามเพียงครั้งเดียว ในรายที่กินยาได้  อาจให้ยาปฏิชีวนะชนิดกิน  เพียง  5 วัน เช่น โคอะม็อกซิคลาฟ อะซิโทรไมซิน (azithromycin) คลาริโทรไมซิ (clarithromycin) เป็นต้น
  • ถ้าพบว่าเชื้อดื้อยาเพนิซิลลิน  อาจเปลี่ยนไปให้ยากลุ่มอื่น เช่น โคอะม็อกซิคลาฟ  เซฟาตรอกซิล (cefadroxil) เป็นต้น
  • ถ้าเป็นฝีทอนซิล  อาจต้องผ่าหรือเจาะเอาหนองออก
  • นรายที่เป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง (ปีละมากกว่า 4 ครั้ง) จนเสียงานหรือหยุดเรียนบ่อย  มีอาการอักเสบของหูชั้นกลางบ่อย หรือก้อนทอนซิลโตจนอุดกั้นทางเดินหายใจ  อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทอนซิล (tonsillectomy) 

4.ในรายที่ไม่มั่นใจว่าเกิดจากบีตาฮีโมไลติกสเตรปโตค็อกคัสกลุ่มเอ  เช่น  มีเพียงแผ่นหรือจุดหนองบนทอนซิล (ซึ่งอาจเกิดจากไวรัสบางชนิดก็ได้)   โดยอาการ อื่น ๆ  ไม่ชัดเจน  อาจต้องส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมในปัจจุบันมีการตรวจเชื้อบีตาฮีโมไลติกสเตรปโตค็อกคัส  กลุ่มเอจากบริเวณคอหอยและทอนซิล  ซึ่งสามารถทราบผลภายในไม่กี่นาที  เรียกว่า “rapidstreptest” ถ้าให้บวกก็ให้ยาปฏิชีวนะรักษา แต่ถ้าให้ผลลบอาจต้องทำการเพาะเชื้อ ซึ่งจะทราบผลภายใน 1 - 2 วัน

Yet Another Stars Rating

[Total: 0 Average: 0]