การรักษา มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา

1. ถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพทั่วไปดี  ให้การรักษาดังนี้

มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา  ป้ายด้วยยารักษาโรคเชื้อรา เช่น เจลป้ายปากไมโคนาโซลไนเทรต (miconaZole nitrate oral gel) ชนิด 2% ป้ายวันละ 3-4 ครั้งนาน 7-14  วัน

2. เป็นๆหายๆ เรื้อรังหรือให้ยารักษาแล้วไม่ได้ผล

ถ้าพบว่าเป็นโรคเอดส์ จำเป็นต้องให้ยารักษาโรคเชื้อราให้ได้ผล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมา

[Total: 1 Average: 5]