เหงือกร่น (Receding Gums)

เหงือกร่น (Receding Gums) คือ อาการที่เหงือกมีเนื้อเยื่อเหงือกร่นลงไปเผยให้เห็นพื้นผิวฟัน เป็นโรคเหงือกชนิดเดียวกับโรคปริทันต์ (Toothache) ซึ่งเป็นผลร้ายแรงของสุขภาพที่ไม่ดีของช่องปาก อาจนำไปสู่การสูญเสียฟัน ภาวะเหงือกร่นเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อเหงือกนั้นร่นลงไปอยู่ด้านล่างของฟัน จนทำให้มองเห็นรากฟัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากนิสัยความเคยชินหลายประการ มีการรักษาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสูญเสียเนื้อเยื่อ หากได้รับการตรวจและการรักษาเหงือกร่นได้เร็วขึ้นจะทำให้รักษาได้ง่ายขึ้น

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

โรคปริทันต์เป็นรูปแบบของโรคเหงือกอักเสบ เหงือกร่นเกิดจากการสะสมของแบคทีเรียและคราบจุลินทรีย์ภายในเหงือกและฟัน เมื่อเวลาผ่านไปคราบจุลินทรีย์ที่ติดค้างอยู่จะทำลายเหงือกและหลุดออกจากฟัน ในกรณีที่รุนแรงจะก่อตัวขึ้นระหว่างฟันและเหงือก ซึ่งจะสร้างพื้นที่เพาะพันธุ์ทำให้มีแบคทีเรียและคราบจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

เหงือกร่นอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึง:

 • ไม่แปรงฟันเป็นเวลานาน
 • การสะสมคราบแข็ง (ทาร์ทาร์)
 • การสูบบุหรี่
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในสตรี
 • ประวัติคนในครอบครัวเกี่ยวกับโรคเหงือก
 • โรคเบาหวาน
 • เอชไอวี

ยาบางชนิดอาจทำให้ปากแห้งซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเหงือกร่น ปากแห้ง หมายถึง ปากของคุณมีน้ำลายน้อยกว่าที่ควร หากไม่มีน้ำลายเพียงพอเนื้อเยื่อในปากของคุณอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและการบาดเจ็บ

จากข้อมูลของ CDA พบว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกจะพบมากที่สุดในวัยผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุนี้อาจมักเข้าใจผิดกันว่ามาจากสัญญาณของริ้วรอย นอกจากนี้ผู้ชายจะมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกมากกว่าผู้หญิง

อาการเหงือกร่น

อาการที่เกิดจากการเหงือกร่น มีดังนี้  :

 • มีเลือดออกหลังจากการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
 • เหงือกสีแดง และบวม
 • มีกลิ่นปาก
 • ปวดที่เหงือก
 • เหงือกหดตัวอย่างเห็นได้ชัด
 • รากฟันโผล่
 • ฟันโยก

การรักรักษา เหงือกร่น

ยา

ทันตแพทย์สามารถกำหนดวิธีรักษาเหงือกร่นที่ดีที่สุดเพื่อรักษาเนื้อเยื่อเหงือกและฟันของคุณ ขั้นแรกหากพบการติดเชื้อในเหงือกอาจมีการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ เช่น:

 • เจลยาปฏิชีวนะเฉพาะที่
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ
 • น้ำยาบ้วนปากต้านจุลทรีย์
 • ยาระงับอาการ

การผ่าตัด

การผ่าตัดอาจจะใช้ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดของเหงือกร่นโดยทั่วไปมี 2 ตัวเลือก คือ การผ่าตัดแผ่นเหงือกและการซ่อมแซมเหงือก

การผ่าตัดแบบเปิดบาดแผลเป็นการทำความสะอาดเนื้อเยื่อลึกที่ใช้ในการรักษา หากวิธีอื่นที่รักษามาแล้วไม่ได้ผล วิธีนี้จะกำจัดแบคทีเรียและการสะสมของคราบหินปูนในเหงือก การผ่าตัดนี้ทันตแพทย์จะทำการยกแผ่นเหงือกแล้วรักษาให้กลับมาเป็นแบบเดิมเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุดลง ในบางครั้งอาจมีฟันงอกขึ้นมาหลังจากการผ่าตัด

ในการผ่าตัดย้ายผิวหนัง เป้าหมายคือการฟื้นเนื้อเยื่อเหงือกหรือกระดูก ในระหว่างขั้นตอนของทันตแพทย์ แพทย์จะทำการสังเคราะห์อนุภาคชิ้นส่วนของกระดูกหรือเนื้อเยื่อเพื่อช่วยให้เหงือกงอกกลับมา สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าวิธีการผ่าตัดแบบนี้อาจก่อให้ปัญหาสุขภาพเหงือกได้อีกในระยะยาว หากไม่มีการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่เสมอ 

[Total: 1 Average: 5]