การรักษา ฝีในฟัน

•ฟันและเนื้อเยื่อโดยรอบชาและหลุมเจาะผ่านด้านบนของฟัน
• หนองและเนื้อเยื่อที่ตายแล้วจะถูกกำจัดของฟัน
•การตกแต่งภายในของฟันและรากฟันมีการทำความสะอาด
• หาผลจากการติดเชื้อฝีระหว่างฟันและเหงือก
•ฝีที่มีการระบายน้ำและทำความสะอาดอย่างละเอียด
• พื้นผิวรากของฟันควรทำความสะอาด
[Total: 2 Average: 4.5]