logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดฟัน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ช่องปากและฟัน  / ปวดฟัน / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดฟัน

การบาดเจ็บมักเกิดจากอุบัติเหตุ ที่สำคัญได้แก่อุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (พบบ่อยในผู้ชายอายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งมักมีพฤติกรรมขับขี่รถขณะมึนเมา และไม่สวมหมวกนิรภัย) นอกจากนี้ยังอายเกิดจากการตกจากที่สูง หกล้มศีรษะกระแทกของเข็ง อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาหรือการทำงาน การทำร้ายร่างกาย ในทารกแรกเกิดก็ อาจมีการบาดเจ็บของศีรษะจากการคลอดยาก เป็นต้น

[Total: 2 Average: 5]