การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy)

การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือตั้งท้องนอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) คือ การที่ไข่ปฏิสนธิไม่ยึดติดกับมดลูก แต่อาจติดกับท่อนำไข่ช่องท้องหรือปากมดลูกแทน โดยปกติตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงการคลอดบุตรการตั้งครรภ์ ต้องใช้หลายขั้นตอนในร่างกายของผู้หญิง และหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้คือเมื่อไข่ที่ปฏิสนธิเดินทางไปฝังตัวยังมดลูก

 การท้องนอกมดลูกเกิดขึ้นไม่บ่อย อาจพบในผู้หญิงร้อยละ 1 การที่ท่อรังไข่อุดตันอาจเกิดจากการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการท้องนอกมดลูก หากคุณกำลังวางแผนจะมีลูกแต่กำลังเป็นโรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ ทางออกที่ดีที่สุดคือ รักษาตัวให้หายดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยพยายามมีลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูกหากไม่ได้รับการรักษาจะกลายเป็นความผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์ การได้รับการรักษาอย่างทันทีจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก ทั้งยังเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่ดีในอนาคต

สาเหตุการท้องนอกมดลูก

สาเหตุท้องนอกมดลูกยังไม่พบสิ่งที่ก่อให้เกิดอย่างแน่ชัด แต่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้:

  • การอักเสบ และรอยแผลเป็นของท่อนำไข่จากการติดเชื้อหรือการได้รับการผ่าตัดก่อนหน้า
  • ปัจจัยด้านฮอร์โมน
  • ความผิดปกติทางพันธุกรรม
  • ข้อบกพร่องของการปฏิสนธิ
  • โครงสร้าง รูปร่างและสภาพของท่อนำไข่และอวัยวะสืบพันธุ์

อาการท้องนอกมดลูก

อาการของคนท้องนอกมดลูก ได้แก่ อาการคลื่นไส้ และเจ็บเต้านมเป็นอาการที่พบบ่อยในการตั้งครรภ์นอกมดลูก รวมถึงอาการดังต่อไปนี้  :

  • ปวดในช่องท้องกระดูกเชิงกราน ไหล่หรือคอ
  • ปวดด้านหนึ่งของช่องท้องอย่างรุนแรง
  • มีเลือดออกจากช่องคลอด
  • เวียนศีรษะ(dizziness) หรือเป็นลม
  • มีแรงดันที่ไส้ตรงใกล้กับทวารหนัก

หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์เพื่อได้รับวิธีรักษาท้องนอกมดลูกอย่างถูกต้องและทันเวลา

การรักษา การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การป้องกันตั้งครรภ์นอกมดลูกไม่สามารถทำได้ แต่สามารถลดความเสี่ยงผ่านการรักษาสุขอนามัยที่ดี เช่นให้คู่นอนสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้เกิด PID นำมาสู่การอักเสบในท่อนำไข่

การรักษาและป้องกันความเสี่ยงบางประการสามารถทำโดยการพบสูตินารีแพทย์ และการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]