25 โรงเรียนทางการแพทย์ภายในไทยทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่แพทยสภารับรอง

5 โรงเรียนทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกปี 2562

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาแพทยศาสตร์โดยได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยแพทยสภา โดยแบ่งเป็น 21 แห่งของรัฐบาลและ 4 แห่งของเอกชน

โรงเรียนทางการแพทย์ที่เป็นของรัฐบาล

 1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
 9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
 10. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 17. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 18. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 19. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 20. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 21. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสูตร 7 ปี)

โรงเรียนผลิตแพทย์ที่เป็นของเอกชน

 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564


รายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) ตามมาตรฐานสากล WFME

Accreditation Status of Medical Schools in Thailand
(Last updated: 1 March 2021)

Faculty of Medicine, Burapha University
169 Long-Had Bangsaen Rd, Bansaen, Mueang District, Chonburi 20131, Thailand
http://med.buu.ac.th

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 10 July 2021
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025

Faculty of Medicine, Chiang Mai University
Su Thep Rd, Su Thep, Mueang District, Chiang Mai 50200, Thailand
http://web.med.cmu.ac.th/index.php/th

The Regular Program 2010 Revision, Accredited, Valid through 13 June 2020
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 16 August 2026

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Anantamahidol Building, Henri Dunant Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
https://www.md.chula.ac.th

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 27 August 2020
The Regular Program 2017 Revision, Accredited, Valid through 24 May 2025
The International Program 2021, Accredited, Valid through 24 May 2025

Faculty of Medicine, Khon Kaen University
123 Mittraparp Highway, Mueang District, Khon Kaen 40002, Thailand
http://www.md.kku.ac.th

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 21 October 2020
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 August 2024

School of Medicine, Mae Fah Luang University
4th Floor M3 Building Mae Fah Luang University, Mueang District, Chiang Rai 57100, Thailand
http://medicine.mfu.ac.th/index.php

The Regular Program 2013, Accredited, Valid through 16 November 2022
The Regular Program 2021 Revision, Accredited, Valid through 25 February 2027

Faculty of Medicine, Mahasarakham University
296 Nakhornsawan Road, Talad Subdistrict, Muang District, Mahasarakham 44000, Thailand
http://www.med.msu.ac.th

The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025

Faculty of Medicine, Naresuan University
99 Moo 9, Phitsanulok-Nakhon Sawan Road, Tha Pho, Mueang Phitsanulok, Phitsanulok 65000, Thailand
http://www.med.nu.ac.th/fom/th

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 14 May 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 26 May 2024

Phramongkutklao College of Medicine
317 Ratchawithi Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Thailand
http://110.170.35.80/pcm4

The Regular Program 2013 Revision, Accredited, Valid through 3 May 2021
The Regular Program 2015 Revision, Accredited, Valid through 25 November 2023

Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University
99 Moo 8, Kokian district, Narathiwat 96000, Thailand
http://med.pnu.ac.th

The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 26 May 2024

Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
15 Karnjanavanich Road, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand
http://medinfo.psu.ac.th/new2015

The Regular Program 2015 Revision, Accredited, Valid through 27 August 2020
The Education Reform Program 2017, Accredited, Valid through 19 August 2023
The Regular Program 2015 Revision, Accredited, Valid through 27 August 2022

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
270 Rama VI Road, Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand
https://med.mahidol.ac.th/index.php

The Regular Program 2011 Revision, Accredited, Valid through 13 June 2020
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Vaild through 26 May 2024
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 24 May 2025

College of Medicine, Rangsit University
4th Floor Prasit Ourairat Building, in Rajavithi Hospital, Phaya Thai Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Thailand
http://www.rsu.ac.th/medicine

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 16 February 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 26 May 2024

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
2 Wanglang Road, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand
http://www.si.mahidol.ac.th/th

The Regular Program 2014 Revision, Accredited, Valid through 13 June 2022
The Regular Program 2021 Revision, Accredited, Valid through 25 February 2027

Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
62 Moo 7 Rangsit-Nakhon Nayok Road, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120, Thailand
http://med.swu.ac.th/th

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 16 November 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 August 2024
The Joint Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 16 November 2022
The Joint Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 August 2024

Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
http://im.sut.ac.th/Default.aspx

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 20 August 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 August 2024

Faculty of Medicine, Thammasat University
95 Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
http://med.tu.ac.th

The Regular Program 2013 Revision, Accredited, Valid through 14 May 2022
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025
The English Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025

College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
85 Sathollmark Road, Mueang Si Khai District, Warinchamrab, Ubon Ratchathani 34190, Thailand
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 27 May 2023
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Vaild through 26 May 2024

Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
681 Thanon Samsen, Dusit, Khet Dusit, Bangkok 10300, Thailand
http://www.vajira.ac.th

The Regular Program 2011 Revision, Accredited, Valid through 16 February 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 Aug 2024

School of Medicine, Walailak University
222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
https://smd.wu.ac.th

The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 25 November 2023
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 10 February 2024

Medical Education Center Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Mahidol University
49 Chang Pheak, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand
https://www.meckorat.info/

The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025

Medical Education Center Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Mahidol University
198 Ratchadamnoen Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat 80000, Thailand
http://www.mnst.go.th

The Regular Program 2019 Revision, Accredited with conditions

Medical Education Center Sawanpracharak Hospital, Mahidol University
43 Atthakawee Rd., Paknampo, Mueang, Nakhonsawan 60000, Thailand
https://www.spr.go.th

The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025

Newly Founded Medical Schools*
(Last updated: 2 November 2021)

Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
http://md.kmitl.ac.th

The International Program (New Program, 2017). Re-evaluation required every year

Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy 
906 Kamphaengphet 6 Road, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
https://www.cra.ac.th/

The Regular Program (New Programme, 2020). Accredited**, Valid through 18 August 2024.

Faculty of Medicine, Bangkokthonburi University
F16/10 Leabklongtaweewatana Rd., Khet Taweewatana, Bangkok 10170
https://bkkthon.ac.th

The Regular Program (New Program, 2021). Accredited**, Valid through 15 August 2027.

Faculty of Medicine, Western University
4 Moo 11 Hathairat Rd., Tambol Ladsawai, Ampher Lamlukka, Pathumthani 12150 
https://western.ac.th/

The Regular Program (New Program, 2021). Accredited with conditions**

Remark:
*  Newly founded medical schools refer to those that have not yet had the first batch of medical graduates.
**  Re-evaluation required every year

Accreditation in Progress
(Last updated: 17 November 2020)

School of Medicine, University of Phayao
Mae Ka, Mueang Phayao, District, Phayao 56000
http://medicine.up.ac.th

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply