COVID-19: ซิลลิค แจงชัด! วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสปี 64 ส่งให้สภากาชาดไทย – จองเพิ่มอีก 5 ล้านโดสส่งมอบปี 65

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส่งหนังสือถึงสภากาชาดไทย ระบุวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ดีลร่วมองค์การเภสัชกรรม โดย 1 ล้านโดสของกาชาด ส่งภายในปี 64    ขณะที่สภากาชาดฯ สั่งจองเพิ่มอีก 5 ล้านโดสส่งมอบปี 65 เป็นวัคซีนที่ครอบคลุม VOC หรือสายพันธุ์ที่น่ากังวล โดยยอดปีหน้าอยู่ระหว่างเตรียมการด้านเอกสาร และพิจารณาข้อสัญญาต่อไป

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้มีการส่งหนังสือถึงสภากาชาดไทย ลงวันที่ 18 ก.ค.2564 เรื่องการแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด 19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย ใจความระบุว่า “ตามที่ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่าวัคซีน 1 ล้านโดส ในปี 2564 นี้เป็นของสภากาชาดไทย

สำหรับความต้องการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา เพิ่มเติมจากสภากาชาดไทย จำนวน 5 ล้านโดส วัคซีนนี้จะส่งมอบภายในปี 2565 จะเป็นวัคซีนที่ครอบคลุม Variants of Concern (VOC) (สายพันธุ์น่ากังวล) ทางบริษัทฯ ได้ประสานงานแจ้งการจองปริมาณดังกล่าวไปยังผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารและพิจารณาข้อสัญญาในลำคับต่อไป ทั้งนี้จะเป็นการสั่งซื้อตรงจากบริษัทฯ โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ให้หมดไปในเร็ว เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุน บริษัทซิลลิค ฟาร์มา ด้วยดีเสมอมาและขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply