COVID-19: มาตรฐาน SHA – มาตรฐานความสะอาดโรงแรมไทย

4 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ไอเทมยอดฮิตประจำปี covid-19 คือ รักษา วัคซีน โอไมครอน โควิด เดลต้า

การระบาดของโรค COVID -19 ทำให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันหลายอย่าง คำว่า New Normal จึงกลายเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมาขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเป็น New Normal ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ มาตรการด้านสาธารณะสุข

ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ต้องรองรับผู้คนเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น หลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยว และสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งนำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันทำโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) ขึ้น

SHA คืออะไร

SHA คือ ตราสัญลักษณ์ที่ผู้จัดทำโครงการตั้งใจ ให้เปรียมเสมือนได้ถึงความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย SHA Plus +

SHA คือ ตราสัญลักษณ์ที่ผู้จัดทำโครงการตั้งใจ ให้เปรียมเสมือนได้ถึงความ ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเป็นโรงการที่ได้รับการร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน นั้นก็คือ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ซึ่งคำว่า SHA ย่อมาจากคำว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration มีจุดมุ่งหมายของโครงการ คือ เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ และ กิจกรรมต่างๆ ได้พัฒนาตัวเอง เตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิต New Normal และนำไปสู่การ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

SHA Plus+ คืออะไร

SHA Plus ตราสัญลักษณ์ใหม่จากโครงการ โดยได้เริ่มต้นตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต นั้นก็คือ SHA Plus + โดยมีเงื่อนไข คือ สถานประกอบการนั้นๆต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน SHA และ บุคลากรในสถานประกอบการ อย่างน้อย 70% ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จึงจะได้รับ SHA Plus นั้นเองครับ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง : SHA Plus Certificate

โดยแบ่งกิจการ ได้ 10 ประเภท ดั้งนี้

1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
2. โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์
3. นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว
4. ยานพาหนะ
5. บริษัทนำเที่ยว
6. สุขภาพและความงาม
7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
9. การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ
10. ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ


โดยมีการนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานเบื้องต้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

  1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร อาทิ การเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและทางเดินอย่างน้อย1 เมตร, การทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ,การทำความสะอาดลิฟท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
  2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค อาทิ การติดตั้งพรมฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอาคาร, การติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ เป็นต้น
  3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน, การให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการเป็นต้น

โดยผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะตัองผ่านการพิจารณา ตามข้อกำหนดของโครงการอย่างละเอียด ก่อนจะได้รับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานดังกล่าว

[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply