COVID-19: พร้อมแล้ว! เดินหน้าตามแผนกระจายวัคซีน “ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา”

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

เดินหน้าตามแผนจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา” ไทยมีแล้วเบื้องต้น317,600 โดส แบ่งเป็นของซิโนแวค 200,000 โดส และของแอสตราฯ 117,600 โดส เริ่มต้น 18 จังหวัดของไทย

เป็นไปตามแผนสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด19 ของประเทศไทยในปี 2564 เบื้องต้น 2 ยี่ห้อ คือ “ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา” 

โดยวัคซีนโควิดของซิโนแวค ประเดิมเข้าไทยก่อนล็อตแรกจำนวน 200,000 โดสในวันที่ 24 ก.พ. 2564 พร้อมฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2564 จากนั้นจะได้เข้ามาเพิ่มในเดือน มี.ค. อีกจำนวน 800,000 โดส และในเดือน เม.ย.เข้ามาอีก 1 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 2 ล้านโดส ฉีดให้กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ในเดือน มี.ค.-พ.ค. 2564

ส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกาอีก 61 ล้านโดส แบ่งเป็นรอบแรก 26 ล้านโดสในเดือน มิ.ย.-ส.ค.2564 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 6 ล้านโดส เดือน ก.ค.จำนวน 10 ล้านโดส และเดือน ส.ค. 10 ล้านโดส ส่วนรอบที่สอง จำนวน 35 ล้านโดส เดือน ก.ย.-ธ.ค.2564 แบ่งเป็น เดือนก.ย. 10 ล้านโดส เดือนต.ค. 10 ล้านโดส เดือนพ.ย.อีก 10 ล้านโดส และเดือน ธ.ค. 5 ล้านโดส โดยเบื้องต้นเข้ามาล็อตแรกแล้ว 117.600 โดสเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 หลังล็อตของซิโนแวค

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า แผนในการกระจายวัคซีนโควิดขณะนี้มี 18 จังหวัดแรก ได้แก่ จ.สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก), ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, จ.ตาก (อ.แม่สอด), นครปฐม, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เชียงใหม่, กระบี่, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และเพชรบุรี โดยฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า อสม. บุคลากรด่านหน้า/เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี เน้นผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน โดยให้แพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

“ขณะนี้มีการดำเนินการเตรียมการวางแผนไว้ตามมาตรฐานที่กำหนด ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ ได้ว่าการฉีดวัคซีนมีการเตรียมความพร้อมและระบบตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดแรกได้ในเดือน มี.ค.นี้ โดยระดับจังหวัดจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นคนจัดสรรและเห็นชอบว่าตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไปนั้น ควรเริ่มที่กลุ่มใดก่อน เพราะจะมีข้อมูลในระดับพื้นที่ที่รู้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด” นพ.ธงชัย กล่าว

นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า ช่วงแรกนี้รพ.จะติดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน แต่ช่วงหลังจึงจะบริหารจัดการผ่านไลน์ออฟฟิสเชียล “หมอพร้อม” ซึ่งหากกดไลน์หมอพร้อมตอนนี้ อาจจะขึ้นว่าท่านยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มได้รับวัคซีน แต่ใน 1-2 วันจะมีการแสดงรายชื่อกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนในส่วนของคนที่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรช่วงแรกนี้ 18 จังหวัด ถ้าพบว่าตัวเองจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับแต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อรพ.ใกล้บ้านที่เคยรักษาพยาบาลและขอลงทะเบียนเพิ่มเติม ข้อนัดหมายวันเวลาการฉีด และไปตามนัดและขอให้ตอบไลน์หมอพร้อมในการติดตามผลข้างเคียงหลังการฉีดด้วย และไลน์หมอพร้อมจะส่งข้อความเตือนเมื่อถึงวันนัดฉีดเข็มที่ 2 ด้วย ส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถโทรศัพท์สอบถามรพ.ใกล้บ้านได้

[Total: 5 Average: 4.8]

One thought on “COVID-19: พร้อมแล้ว! เดินหน้าตามแผนกระจายวัคซีน “ซิโนแวค-แอสตราเซเนกา”

Leave a Reply