COVID-19: หมอพร้อม: สธ.พร้อม ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อม

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

“หมอพร้อม” “มั่นใจ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ” ระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการ

การทำงานของ “หมอพร้อม” มีฟังก์ชันการทำงาน ประกอบด้วย

– วัคซีนโควิด19ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายการได้รับวัคซีน แสดงข้อมูลวัคซีนที่ได้รับ เช่น บริษัทผู้ผลิตวัคซีน แสดง Lot Release และ Serial Number นอกจากนี้ ระบบ “หมอพร้อม” ยังเป็นระบบ ประเมินความเสี่ยง การเลือกโรงพยาบาล เลือกเวลาที่จะไปรับวัคซีน ช่วยติดตามการรายงานผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน และแสดงใบยืนยันการได้รับวัคซีน แจ้งวันนัดมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

– สถานการณ์โควิด 19 วันนี้ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียด ยอดผู้ติดเชื้อในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข่าวสารสถานการณ์โควิด19ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับโรค เป็นต้น

– ค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด19 โดยประชาชนที่มีความเสี่ยงสามารถค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยการค้นหา 2 รูปแบบ ดังนี้ ค้นหาจากพิกัดใกล้ตัว และค้นหาจากชื่อหน่วยบริการ

– บริการพิเศษอื่นๆ เช่น ค้นหาหน่วยบริการ ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล บริการจองคิว ความรู้สุขภาพและยา เป็นต้น

ซึ่งระบบ ‘หมอพร้อม’ จะเป็นช่องทางการสื่อสาร เป็นระบบรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ระบบนัดในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 คือ จะมีการแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีน โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

[Total: 5 Average: 4.8]

Leave a Reply