หากคุณกำลังมองหางานด้านสุขภาพ ด่วน

HealthMe หางานพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย/คนชรา นักกายภาพบำบัด

หากคุณกำลังมองหางานด้านสุขภาพ ด่วน

HealthMe
FB Community Group

แหล่งรวมงานสุขภาพที่มีผู้ใช่งานมากกว่า 2,000 คน

  • แหล่งงานที่เชื่อถือได้
  • ไม่มีค่านายหน้า

เข้าร่วมกลุ่มเลยที่ https://www.facebook.com/groups/277862779349455/

แพทย์ทั่วไป/ แพทย์เฉพาะทาง

พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล

นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย

[Total: 1 Average: 4]

Leave a Reply