logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

HEALTH ME Insurance ประกันสุขภาพดีจาก เมืองไทยประกันภัย (MTI)

Health Me Now / ข่าวสุขภาพ  / HEALTH ME Insurance ประกันสุขภาพดีจาก เมืองไทยประกันภัย (MTI)

HEALTH ME Insurance ประกันสุขภาพดีจาก เมืองไทยประกันภัย (MTI)

จุดเด่นของแบบประกัน Health Me

คุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ
สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อครั้ง
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คุ้มครองอายุ
6ปีถึง70ปี
(สามารถต่ออายุ
ได้ถึงอายุ80ปี)

จ่ายเบี้ยฯ น้อย
เลือกได้กับวงเงิน
ความรับผิดส่วนแรก(deductible)

กรณีไม่มีการเคลม
(ทั้งแผนประกันภัยหลัก
และแผนซื้อเพิ่มเติม)

ลดหย่อนภาษีได้
เมือซื้อให้พ่อแม่หรือตนเอง
(รายละเอียดเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสรรพากร)

HEALTH ME

“ใครมี เราพร้อม Help”

ใหม่ !!! ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
Health Me

มี…ครบตอบทุกความต้องการ  คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

ใครมีเราพร้อม Help #จ่ายหนักทัก Health ME

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน Health Me

โรงพยาบาลคู่สัญญาของเมืองไทยประกันภัยมีที่ไหนบ้าง
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา 420 แห่งได้ที่ เครื่องข่ายโรงพยาบาล
 • App “Muang Thai Friends” คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาได้
Health Me มีระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) หรือไม่
 • สำหรับอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ตามวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์และบริษัทได้รับชำระเบี้ยฯ แล้ว
 • สำหรับการเจ็บป่วยโรคทั่วไป ระยะเวลารอคอย 30 วัน และ สำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ระยะเวลารอคอย 120 วัน
กรณีซื้อผลประโยชน์โรคร้ายแรง และชดเชยโรคร้ายแรงเพิ่มเติม มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

สำหรับผลประโยชน์โรคร้ายแรง และชดเชยรายได้จากโรคร้ายแรง มีระยะเวลารอคอย 120 วัน

มีโรคที่อยู่ระหว่างการรักษา จะสามารถซื้อได้หรือไม่

ซื้อประกันสุขภาพ Health Me ได้คะ แต่ไม่คุ้มครองโรคที่อยู่ระหว่างการรักษา หรือโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อน และให้ความคุ้มครองในโรคอื่นๆตามปกติ

คำว่าครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร

การเข้ารักษาใน 1 โรค ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน กรณีเข้ารักษาโรคเดียวกันในช่วงเวลา 90 วัน ถือเป็นครั้งเดียวกัน

เมื่อซื้อครั้งแรก ไม่ได้ซื้อ Add on ไว้ แต่ต่อมาต้องการซื้อเพิ่มได้หรือไม่

บริษัทฯขอพิจารณาเป็นรายๆเมื่อจบปีกรมธรรม์ และกรณีที่ต้องการยกเลิกความคุ้มครอง Add on ควรยกเลิกเมื่อจบปีกรมธรรม์เช่นกัน

กรณีมีแผนประกันสุขภาพของเมืองไทยประกันภัยอยู่แล้ว ขอเปลี่ยนเป็นแผน Health Me ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้คะ แต่สามารถซื้อประกันสุขภาพ Health Me เพิ่มได้คะ เนื่องจากแต่ละแผนประกันสามารถซื้อได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์

สำหรับเด็ก ต้องมีผู้ปกครองซื้อด้วยหรือไม่

สำหรับเด็ก หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถซื้อได้เลย เพียงแต่ผู้ปกครองต้องลงนามยินยอมด้วย

คนไทย แต่อยู่ต่างประเทศ ซื้อได้หรือไม่

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย ที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น

เมื่อซื้อแบบมีวงเงินความรับผิดชอบส่วนแรก ปีต่อไปสามารถปรับเป็นแบบไม่มีวงเงินนี้ได้หรือไม่

บริษัทฯขอพิจารณาเป็นรายๆเมื่อจบปีกรมธรรม์

วงเงินความรับผิดส่วนแรกจะทำงานอย่างไร
 • เมื่อมีค่ารักษารวม 1 ครั้ง(ครั้งใดครั้งหนึ่ง) ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตามวงเงินที่เลือกไว้เช่น มีค่ารักษารวมค่าห้องและค่าบริการทุกอย่าง 100,000 บาท ซึ่งเลือกซื้อวงเงินส่วนแรกไว้ -30,000 บาท ดังนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายเองก่อน 30,000 บาท แล้วส่วนที่เหลือมาเบิกในแผนประกัน Health Me
 • กรณีซื้อแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า เมื่อเข้ารับการรักษา ควรเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ทุกครั้ง เนื่องจากส่วนเกินที่จะมาเบิกกับบริษัทฯ จะมีข้อมูลค่ารักษาทั้งหมด
ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามข้อกำหนดของสรรพากร

ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน Health Me

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000,0003,000,0005,000,00010,000,000
• ค่าห้องผู้ป่วยปกติ รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน
(สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
7,00010,00012,00015,000
• ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
• ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล
• ค่าธรรมเนียมแพทย์ สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
• ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
• ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บ ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
2.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
(รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000100,000100,000100,000

ช่วงอายุ (ปี)ความรับผิดชอบส่วนแรก(บาท)เบี้ยประกันภัยรวมรายปี
(รวมอากรแสตมป์) (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
6-10ไม่มี (0 บาท)23,64424,77926,18231,280
20,00012,01312,59013,86115,889
50,00010,67811,19112,04813,812
100,0004,9915,1485,901
11-15ไม่มี (0 บาท)16,85619,05721,37426,018
20,0007,5978,5889,97111,719
50,0006,5337,3848,82610,327
100,0002,9123,1663,702
16-20ไม่มี (0 บาท)15,46417,79420,12423,417
20,0007,3298,4319,53411,093
50,0006,2057,1387,9069,237
100,0002,1312,3352,726
21-25ไม่มี (0 บาท)17,25520,58821,70226,107
20,0008,7169,84810,96113,183
50,0007,8698,8919,94111,957
100,0002,9953,2673,741
26-30ไม่มี (0 บาท)17,77120,85922,46726,994
20,0009,59610,95211,91214,218
50,0008,6869,52210,62713,070
100,0003,8154,1104,845
31-35ไม่มี (0 บาท)20,10624,62925,68527,299
20,00010,70211,69512,39314,886
50,0008,8749,88611,07613,307
100,0004,1914,5245,180
36-40ไม่มี (0 บาท)20,63924,77526,42229,043
20,00011,29212,20013,24015,886
50,0009,51210,38011,68014,276
100,0004,5894,9625,774
41-45ไม่มี (0 บาท)25,82631,79733,36036,986
20,00013,12015,12216,94418,785
50,00011,07112,26413,47716,330
100,0005,5286,0456,975
46-50ไม่มี (0 บาท)28,04933,04635,63141,083
20,00015,50517,75019,69322,705
50,00013,41414,94316,38919,391
100,0006,9227,6428,611
51-55ไม่มี (0 บาท)36,67345,38347,47349,466
20,00021,15223,08125,84229,941
50,00017,36218,94421,64126,318
100,00010,32411,12212,879
56-60ไม่มี (0 บาท)41,79148,63555,54063,803
20,00029,87332,70336,35844,668
50,00026,78329,32032,91437,426
100,00015,86217,68619,778
61-65ไม่มี (0 บาท)53,79664,42477,63488,255
20,00039,81446,64854,73165,314
50,00035,70941,83847,03751,552
100,00021,16423,61728,082
66-70ไม่มี (0 บาท)66,45078,35594,101106,751
20,00049,17855,92665,26679,001
50,00044,94549,56455,57059,483
100,00027,07930,00735,029

ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
1,0001,5002,000
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3
6-108,45611,84315,789
11-158,45611,84315,789
16-208,45611,84315,789
21-304,6246,9369,248
31-405,0797,5429,948
41-506,5059,81113,004
51-608,23512,01316,680
61-659,01313,27417,639
66-709,97114,80219,529

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
(สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,0001,5002,000
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3
6-101,2781,7752,289
11-151,2781,7752,289
16-201,2781,7752,289
21-301,4702,1752,876
31-401,5982,2152,866
41-501,8462,4823,205
51-602,3153,0423,919
61-652,8173,6234,653
66-703,5394,6466,005

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้
-โรคมะเร็งระยะลุกลาม
-โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
-โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
-โรคไตวายเรื้อรัง
-ภาวะโคม่า
-การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
-โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
-ตับวาย
-โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
-ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
50,000100,000250,000500,000
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
6-103216261,4922,892
11-153216261,4922,892
16-203216261,4922,892
21-303406771,6803,340
31-407161,2443,3206,461
41-501,5552,4966,99013,561
51-603,2575,03914,30027,679
61-655,0849,27121,84242,131
66-707,17613,71431,45561,048

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้
(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) ชดเชยวันละ
-โรคมะเร็งระยะลุกลาม
-โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
-โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
-โรคไตวายเรื้อรัง
-ภาวะโคม่า
-การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
-โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
-ตับวาย
-โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
-ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,0001,5002,000
ช่วงอายุ (ปี)เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3
6-106185110
11-156185110
16-206185110
21-306495126
31-40136188244
41-50293395511
51-606148091,043
61-659601,2381,591
66-701,3511,7772,299

เงื่อนไขการรับประกัน Health Me

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 6 – 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น และซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
 2. ต้องไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพรับจ้างทำไร่ รับจ้างทำสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
 3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,
  การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก”
 4. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง และผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่ข้อตกลงคุ้มครอง มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุ ผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

[Total: 6 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply