วิ่งมากไปใช่ว่าจะดี

วิ่งมากไปใช่ว่าจะดี

การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากมาโดยตลอด เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย แค่ซื้อรองเท้าวิ่งและมีพื้นที่ ก็สามารถวิ่งออกกำลังกายได้แล้ว  การวิ่งออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ตราบใดที่ให้เวลากับการวิ่งอย่างพอเหมาะ ไม่วิ่งเร็วติดต่อกันนานๆจนเกินไป หากใครคิดว่าวิ่งเร็วมากๆแล้วจะแข็งแรงมากกว่าคนอื่นล่ะก็ ขอบอกไว้เลยว่าคุณคิดผิด

ผลวิจัย วิ่งมากไปใช่ว่าจะดี

นักวิทยาศาสตร์จาก Journal of the American College of Cardiology ได้ทำการศึกษาผู้ที่วิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ และมีสุขภาพดี จำนวน 1,000 คน และวิ่งออกกำลังกายติดต่อกันมาอย่างน้อย 12 ปี พบว่า ผู้ที่ใช้เวลาวิ่งเร็วติดต่อกันมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่า ผู้ที่ใช้เวลาวิ่งจ๊อคกิ้งหรือเดินเร็วเพื่อเป็นการออกกำลังกาย ซึ่งเทียบได้ว่าผู้ที่มักวิ่งเร็วติดต่อกันมากกว่า4ชม. และมากกว่า 3 ครั้งใน 1 อาทิตย์ มีอัตราการเสี่ยงกับเป็นโรคทางด้านหัวใจสูงพอๆกับผู้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยทีเดียว

วิ่งมากไปใช่ว่าจะดี

ทำไมถึงเป็นเช่นนี้

นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความเห็นว่าผู้ที่ใช้เวลาในการวิ่งเร็วมากกว่า 4 ชั่วโมง/วัน หรือวิ่ง 11 กิโลเมตรภายใน 3 ชั่วโมง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจที่เกิดจากการที่ร่างกายทำงานหนักเกินไป

การออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของหัวใจและหลอดเลือด ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายเราไม่ได้ต้องการการวิ่งมาราธอนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง หากแต่ต้องการการออกกำลังกายที่พอเหมาะ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องต่างหาก

ดังนั้นการออกกำลังในปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง และไม่ทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไป ควรเริ่มการออกกำลังกายจากเบาๆ อย่างเช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ การวิ่งจ็อกกิ้งวันละไม่เกิน 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สัปดาห์ละประมาณสามครั้ง ก็มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายและหัวใจของคุณแข็งแรง มีอายุยืนยาวขึ้น มากกว่าการออกกำลังกายอย่างหนัก และใช้ร่างกายหนักเกินไป

[Total: 6 Average: 5]

Leave a Reply