รพ.นครธนจับมือบำรุงราษฎร์ฯ เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง ค่ารักษาเข้าถึงได้

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

ล่าสุด โรงพยาบาลนครธน ยังได้ร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์กระดูกสันหลังใน ถือเป็นครั้งสำคัญและเป็นหนึ่งเดียวในย่านพระราม 2 โดยความร่วมมือดังกล่าว มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะย่านพระราม 2 ได้รับการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลัง โดยทีมแพทย์สหสาขาและเทคโนโลยีขั้นสูง ตามแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วยภายใต้ค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ แต่เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลนครธนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทางเข้าเขตใจกลางเมือง

นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีวิสัยทัศน์ให้การบริบาลทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมระดับโลก โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ การวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ สำหรับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์กนั้น คือการให้บริบาลทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ บุคลากรที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลนครธนนั้น ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ร่วมมือจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้น โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการคนไข้ จนถึงเงินทุนและผลประกอบการ ในส่วนของบุคลากรนั้น ทางบำรุงราษฎร์ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทาง มาให้การรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนครธน ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการให้บริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครธน สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลนครธน และจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลนครธน ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 12 Average: 4.8]

Leave a Reply