เข้าโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ข่าวสุขภาพ

หลายคนมองว่าการเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มาดูกันดีกว่า

การเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมรับมือให้พร้อม

  1. ค่าบริการตรวจรักษาหรือค่าบริการแพทย์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเจอทุกครั้งเมื่อต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอาการจากแพทย์
  2. ค่ายารักษาโรค ค่ายารักษาโรคตามโรงพยาบาล มักมีราคาแตกต่างกันออกไป โดยหากเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ
  3. หรือยาสำหรับโรคเฉพาะทาง ค่ายาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยค่าห้องพักผู้ป่วยใน ในกรณีที่เจ็บป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
  4. ค่าการเอ็กซเรย์ ค่าฉายแสงบำบัด ค่าผ่าตัด หากมีอาการที่จำเป็นต้องวินิจฉัยหรือรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
  5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหารผู้ป่วย หรือค่าอุปกรณ์การแพทย์

เข้าโรงพยาบาลอย่างอุ่นใจ ให้ประกันภัยสุขภาพดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติม

[Total: 6 Average: 5]

Leave a Reply