COVID-19: สายดื่ม-สายสูบต้องระวัง

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

หลังการแพร่ระบาดครั้งล่าสุด ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงจนทำให้หลายคนเกิดความกังวล ซึ่งนอกจากโรคประจำตัวที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงติดและเสี่ยงเสียชีวิตได้มากขึ้นแล้วนั้น “การสูบบุหรี่” ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกัน เพราะสารเคมีจากควันบุหรี่ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายและปอดลดลง เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อของปอดได้อีกด้วย

อีกเหตุผลที่น่ากลัวไปกว่านั้น! ต่อให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 งานวิจัยชิ้นใหม่โดยทีมวิจัยจากอิตาลียังพบว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ผลน้อยลงอีกด้วย ซึ่ง พญ.มิกิโกะ วาตานาเบะ หัวหน้าทีมวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าสอดคล้องกับกรณีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ของคนสูบบุหรี่จะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าคนไม่สูบบุหรี่ ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการสูบบุหรี่ที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานไม่ปกติ ทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายกว่าคนไม่สูบบุหรี่นั่นเอง

และถ้าไม่อยากต้องเผชิญกับภาวะติดเชื้อรุนแรง เสี่ยงเสียชีวิตสูง รีบละเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้..ก็ยังไม่สายเกินไป

ตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองอย่างดี เพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสร้ายอย่างโควิด-19 การปรับพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตบางอย่างก็จำเป็นต้องเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ รวมถึงการดื่มสุราด้วย

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราบอกไว้ว่า ผู้ติดสุรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในปอดถึง 2.9 เท่า ของคนที่ไม่ดื่ม ทั้งนี้ การดื่มสุรายังทำให้เกิดปัจจัยต่างๆ อันเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply