เมื่อใช้บริการสาธารณะควรดูแลตัวเองอย่างไร

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท

– สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า – เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร – งดพูดคุย เว้นแต่จำเป็น – พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว – หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยสารขึ้นลง – หากไอ จาม มีไข้แนะนำให้งดการเดินทาง ควรรีบไปพบแพทย์ #COVID19 #BangkokHospital

ข่าวโรงพยาบาล อัพเดต แพ็คเกจ โปรโมชั่น กรุงเทพ สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท
[Total: 5 Average: 4.8]

Leave a Reply