logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

โรงพยาบาลสมิติเวช รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016

Health Me Now / โรงพยาบาล  / ข่าวโรงพยาบาล  / โรงพยาบาลสมิติเวช รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016
5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

โรงพยาบาลสมิติเวช รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) จัดพิธีมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2015” โดยร่วมกันจัดอันดับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น เพื่อสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจ เกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย

รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
  5. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  9. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  10. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
[Total: 2 Average: 4.5]

No Comments

Leave a Reply