โรงพยาบาลจุฬารัตน์ คว้ารางวัล “มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด” Thailand’s Top Corporate Brand ปี 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

5 โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มูลค่าการตลาดสูงสุด ยอดเยี่ยม ดีที่สุดในเอเซีย ดีที่สุดในโลก แพงที่สุด Health Me Now

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สำหรับการประกาศผลรางวัล องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด หรือ Thailand’s Top Corporate Brands และปีที่ 3 ของรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands จัดโดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563

โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี  ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณโดยใช้สูตร CBS Valuation ใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันใน ASEAN มีตลาดหลักทรัพย์อยู่  6  ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สูตรคำนวณ CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี อย่างมีระบบทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

สำหรับด้านการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเป็นปีที่สองติดต่อกันหลังจากได้ครั้งแรกในปี 2019 และปีนี้ สำหรับในปี 2018 ราวัลเป็นของ BDMS

เปิด 15 องค์กรคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands  2020

 1. อาหารและเครื่องดื่ม : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  56,462 ล้านบาท
 2. ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 86,999 ล้านบาท
 3. เงินทุนและหลักทรัพย์ : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร   57,060 ล้านบาท
 4. ประกันภัยและประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  5,796 ล้านบาท
 5. ยานยนต์ : บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 5,124 ล้านบาท
 6. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 27,710 ล้านบาท
 7. วัสดุก่อสร้าง : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 38,121 ล้านบาท
 8. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 64,753 ล้านบาท
 9. พลังงานและสาธารณูปโภค : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 137,032 ล้านบาท
 10. การแพทย์ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 20,749 ล้านบาท
 11. สื่อและสิ่งพิมพ์ : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  50,697 ล้านบาท
 12. การท่องเที่ยวและสันทนาการ : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  8,675 ล้านบาท
 13. ขนส่งและโลจิสติกส์ : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 92,733 ล้านบาท
 14. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 25,547 ล้านบาท
 15. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 145,577 ล้านบาท

ในปี 2563 มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 5 ปีซ้อนติดต่อกันเข้ารับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020)  1 บริษัท คือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นแบรนด์องค์กรไทยที่สามารถตอกย้ำความโดดเด่นของประเทศไทย ในการเป็นครัวของโลก

เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้  “คุณค่าแบรนด์องค์กร”  สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน  สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน  งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี 2557 องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัทได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร

การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีเป็นเวลากว่า 10 ปี  จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

[Total: 6 Average: 5]

Leave a Reply