Castor oil (น้ำมันระหุง) : ยาถ่าย/ยาระบาย (Cathartics/Laxatives)

ขนาด-วิธีใช้
                 ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ
                 เด็ก ครั้งละ 1-2 ช้อนชา ควรให้พร้อมน้ำผลไม้ วันละครั้ง ก่อนอาหารเช้า

[Total: 0 Average: 0]