logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดเข่า

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ปวดเข่า / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดเข่า

การปวดเข่าอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก การขาดการใช้งาน การบาดเจ็บอย่างเช่น การเคล็ดขัดยอกหรือกล้ามเนื้อหรือเอ็นฉีกขาด การนั่งในพื้นที่จำกัด หรือการนั่งคุกเข่าเป็นเวลานาน

[Total: 0 Average: 0]