logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน / การรักษา โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

การตรวจร่างกายพบมีการเคลื่อนไหวลดลงของสะโพกและยืนยันการวินิจฉัยได้ด้วยการทำเอกซเรย์สะโพกในท่าขาถ่างจากกันแบบท่าขากบ (frog-leg) โรคนี้เป็นโรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ต้องผ่าตัดเพื่อใส่อุปกรณ์ยึดกระดูกให้หัวกระดูกต้นขาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

[Total: 0 Average: 0]