logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคกระดูกสันหลังหัก

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคกระดูกสันหลังหัก / การรักษา โรคกระดูกสันหลังหัก

สำหรับการรักษาในกรณีที่ไม่รุนแรง กระดูกสันหลังอาจร้าวหรือยุบตัวไม่มาก อาจใช้วิธีนอนพักหรือใช้วิธีการเข้าเฝือก หรืออุปกรณ์สำหรับช่วยประคองกระดูกสันหลัง ในกรณีรุนแรงกระดูกสันหลังหักมากกดทับไขสันหลังหรือเส้นประสาท อาจต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อเอาส่วนที่กดทับออกและดามกระดูกสันหลังด้วยโลหะ ซึ่งมีหลายวิธี โดยแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ตรวจ MRI และตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับคนไข้แต่ละราย

[Total: 0 Average: 0]