logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคเมเนียส์

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / โรคเมเนียส์ / สาเหตุ โรคเมเนียส์

                สาเหตุของโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด

                สันนิษฐานว่า มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเหลวในหูชั้นในส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการทรงตัว (ลาบิรินท์) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสาทการทรงตัวและประสาทการได้ยิน

                บ้างก็สันนิษฐานว่า อาจเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิต้านตนเอง การติดเชื้อไวรัส หรือความผิดปกติของหลอดเลือด

                บางรายอาจมีอาการเกิดขึ้นหรือกำเริบหลังได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อ (เช่นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หูชั้นกลางอักเสบ ซิฟิลิส) สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ ยาบางชนิด (เช่น แอสไพริน) ร่างกายเหนื่อยล้า หรือมี ภาวะเครียดทางจิตใจ

[Total: 0 Average: 0]