logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ หูชั้นนอกอักเสบ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หู คอ จมูก  / หูชั้นนอกอักเสบ / อาการ หูชั้นนอกอักเสบ

มีอาการปวดในรูหู อาจมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลบางรายอาจมีอาการหูอื้อ หรือมีไข้ร่วมด้วย

[Total: 0 Average: 0]