อาการ ฝี

มักจะขึ้นเป็นตุ่ม หรือก้อนบวมแดงและปวดกด ถูกเจ็บ มีผมหรือขนอยู่ตรงกลาง ขึ้นใหม่ๆ จะมีลักษณะแข็งตุ่มนี้จะขยายโตขึ้นและเจ็บมาก ต่อมาค่อยๆ นุ่มลงและกลัดหนอง บาครั้งเมื่อฝีเป่งมากๆ อาจแตกเองได้ (หลังฝีขึ้นไม่กี่วัน หรือ1-2 สัปดาห์) แล้วอาการ เจ็บปวดจะทุเลา

บางครั้งอาจพบต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงอักเสบด้วย เช่น ถ้าเป็นฝีที่เท้า อาจมีไข่ดัน (ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ) บวมและปวด ถ้าเป็นที่มือ ก็อาจมีการอักเสบ ของต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้เป็นต้น

ในรายที่เป็นฝีฝักบัว อาจมีไข้ อ่อนเพลียร่วมด้วย ในรายที่เป็นฝีหัวเดียว อาการทั่วไปมักเป็นปกติ เมื่อหายแล้ว มักเป็นแผลเป็น

[Total: 0 Average: 0]